Gjeldende regler for de konkurranseklassene som benyttes her i Norge

Som all luftsport, er vår sport er styrt av FAI (Federation Aeronautic Internationale) som vårt forbund NLF er medlem av.  Modellflyving er så underlagt underavdelingen CIAM, og akrobatikkflyvingen hører til her.  Reglene er beskrevet i regelhefter kalt 'sporting-code' med egne hefter for hver modellflygren pluss et par generelle.  Klassene F3A, F3M (akrobatikk med store skalamodeller), F3S (akrobatikk med jet-drevne modeller) og F3P (akrobatikk innendørs) er beskrevet sammen med generelle regler som omhandler modellene, tillatt utstyr etc i Sporting Code Section 4 - F3 Aerobatics som kan lastes ned herfra

Nå er det slik at F3A-klassen er ganske komplisert å komme i gang med, derfor har de fleste land nasjonale klasser med enklere flyprogrammer som danner en 'stige' i ferdighetsnivå opp til den offisielle VM-klassen F3A. 

De programmene som benyttes her i Norge er flg : 

Utendørs:

Presentasjoner (Powerpoint) som forklarer kriterier og programmer:

Innendørs:

  • F3P-Sport : Enkelt flyprogram for innendørs akrobatikk

 

NB : For alle programmene er det tekstbeskrivelsen som gjelder,  eventuelle grafiske fremstillinger er å regne som illustrasjoner. 


FAI-lisens og merking av modeller :

Til alle konkurranseflygere som ønsker å delta i FAI konkurranser.
Fra 2022 og utover gjelder flg. om merking av modellene:

 

a) Modellfly, bortsett fra innendørs frifly og skala, skal bære:
i) Det nasjonale legitimasjonsmerket etterfulgt av FAI Unikt ID-nummer. Bokstavene og tallene må være minst 25 mm høye og vises minst én gang på hver modell (på øvre overflate av
en vinge for Free Fly-modeller).
 

Eksempel:

I stedet for landsidentifikasjon og NAC-Lisens: "NOR 6869656", skal det nå benyttes landidentifikasjon og FAI ID:  "NOR 63016"

FAI-ID-en endrer seg ikke når den først er tilordnet. 


NB : Nye krav relatert til sportslisensen fra og med 2017

For å delta internasjonalt, eller på NM i F3A klassen er det et krav om at man må ha skaffet seg sportslisens.  Denne kan man selv bestille via MelWin. Vårt forbund (Luftsportforbundet) er et særforbund i Norges idrettsforbund, og vi er derfor underlagt de til enhver tid gjeldende dopingregler.  For å ha rett til å inneha sportslisens er det nå et krav at man har gjennomgått Antidoping Norge sitt e-læringsprogram kalt 'Ren utøver', dette programmet finner man her.

For å sjekke gyldigheten til egen sportslisens, samt finne sin FAI-ID : https://extranet.fai.org/fai/en/check-license


Gamle programmer som ikke lenger benyttes:

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===