Gjeldende regler for de konkurranseklassene som benyttes her i Norge

Som all luftsport, er vår sport er styrt av FAI (Federation Aeronautic Internationale) som vårt forbund NLF er medlem av.  Modellflyving er så underlagt underavdelingen CIAM, og akrobatikkflyvingen hører til her.  Reglene er beskrevet i regelhefter kalt 'sporting-code' med egne hefter for hver modellflygren pluss et par generelle.  Klassene F3A, F3M (akrobatikk med store skalamodeller), F3S (akrobatikk med jet-drevne modeller) og F3P (akrobatikk innendørs) er beskrevet sammen med generelle regler som omhandler modellene, tillatt utstyr etc i Sporting Code Section 4 - F3 Aerobatics som kan lastes ned herfra

Nå er det slik at F3A-klassen er ganske komplisert å komme i gang med, derfor har de fleste land nasjonale klasser med enklere flyprogrammer som danner en 'stige' i ferdighetsnivå opp til den offisielle VM-klassen F3A. 

De programmene som benyttes her i Norge er flg : 

Utendørs:

Presentasjoner (Powerpoint) som forklarer kriterier og programmer:

PowerPoint presentasjon av N23 laget av Tom Erik Holthe (OBS, stor fil)

  • N23 presentation

Innendørs:

  • F3P-Sport : Enkelt flyprogram for innendørs akrobatikk

 

NB : For alle programmene er det tekstbeskrivelsen som gjelder,  eventuelle grafiske fremstillinger er å regne som illustrasjoner. 


Grunnet skjevfordeling av piloter i mellom de ulike klassene har det blitt utfordrende med bedømmingen.  På fellesmøtet avholdt på NM 2020 ble det derfor enighet om å dele F3A-klassen i to for gjensidig bedømning.  Deokumentet nedenfor beskriver praksis som vil gjelde fra 1/1-2021

Regler/Generelt for NM og Norgescup, gyldig fra 1.1.2021.pdf


FAI-lisens og merking av modeller :

Til alle konkurranseflygere som ønsker å delta i FAI konkurranser.
Fra 2022 og utover gjelder flg. om merking av modellene:

 

a) Modellfly, bortsett fra innendørs frifly og skala, skal bære:
i) Det nasjonale legitimasjonsmerket etterfulgt av FAI Unikt ID-nummer. Bokstavene og tallene må være minst 25 mm høye og vises minst én gang på hver modell (på øvre overflate av
en vinge for Free Fly-modeller).
 

Eksempel:

I stedet for landsidentifikasjon og NACLicence "Number GER 384", må være landidentifikasjon og FAI ID "GER 19233"

FAI-ID-en endrer seg ikke når den først er tilordnet.


 


NB : Nye krav relatert til sportslisensen fra og med 2017

For å delta internasjonalt, eller på NM i F3A klassen er det et krav om at man må ha skaffet seg sportslisens.  Denne kan man selv bestille via MelWin. Vårt forbund (Luftsportforbundet) er et særforbund i Norges idrettsforbund, og vi er derfor underlagt de til enhver tid gjeldende dopingregler.  For å ha rett til å inneha sportslisens er det nå et krav at man har gjennomgått Antidoping Norge sitt e-læringsprogram kalt 'Ren utøver', dette programmet finner man her.

For å sjekke gyldigheten til egen sportslisens, samt finne son FAI-ID : https://extranet.fai.org/fai/en/check-license


Fellesregler for nordiske mesterskap 


På VM i Portugal i 2009 ble det avholdt et møte i F3A sub-kommiteen. Ut fra dette møtet kom bla en guide for hvordan nye F3A programmer skal komponeres.  Den har blitt oppdatert noe i etterkant, interesserte kan laste den ned her : 2020 Schedule Development Guide


Gamle programmer som ikke lenger benyttes:

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===