RESSURSSIDE FOR NOTAUMATIC OG NOTAUSCORE

 

NLF gikk i juni 2020 til innkjøp av fem dommer tablåer og en Raspberry enhet fra utvikleren i Frankrike. Under konkurranser benyttes tablået til registrering av dommernes poeng og disse blir straks overført til Raspberry computeren for kontroll og utregning.

Tablåene sammen med Raspberry computeren har vist seg å være til stor hjelp ved avvikling av norske F3A stevner. Det er likevel en terskel man skal over for å lære systemet å kjenne, sette opp og holde det ved like. Denne siden vil være en resurs for arrangører ved at siste versjoner av brukerveiledning, pilot-database og norske fly-programmer gjøres tilgjengelig.

Selv om det eksisterer en Raspberry computer sentralt, kan det være fornuftig at klubber som år etter år er arrangører eier sin egen Raspberry enhet. Før et stevne avvikles, må stevnet settes opp i computeren og deltakere samt dommere registreres. Greit å ha dette gjort før tablåene leveres av en av deltakerne på selve stevnedato.

Software til Raspbarry computeren (NotauScore) og til tablåene (NotauMatic) kan lastes ned gratis fra utviklerens hjemmeside Notaumatic Solution. Filene listet opp under er spesifikke for F3A-miljøet i Norge og må holdes oppdatert i NotauScore.

Pilot-DB filen er en samling av alle deltakere i norske F3A-stevner. Hver pilot som registreres tilknyttes et eget tresifret ID-nummer som vil henge ved piloten gjennom samtlige stevner. ID-nummeret vil også benyttes dersom piloten sitter som dommer. Derfor er det viktig at denne filen blir oppdatert med nye deltakere etter at et stevne er avholdt.


Dato Ressurs Om filen
20.11.2023 Norsk bruksanvisning Under utvikling
08.07.2024 Pilot DB Dette er en såkalt CSV-fil som kan åpnes for innsyn og redigering i Excel. Filen er opprinnelig eksportert fra NotauScore programmet og kan på samme måte importeres tilbake.
Eksport fra NotauScore gjøres fra «Pilot DB»-menyen (Velg Database Backup).
Import gjøres fra samme meny (Velg Database Restore).
30.01.2024 Norske F3A fly-program (v8.13) Filen inneholder alle fly-programmene som for tiden flys i Norge. Filen importeres til NotauScore fra «Administration» menyen under feltet Database Restore.

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===