Velkommen til F3A.no, hovedkilden for informasjon for all som har glede av presisjons akrobatikk. Sidene gjenspeiler aktiviteten både utendørs (F3A og rekrutteringsklasser), samt tilsvarende aktivitet innendørs (F3P med sine rekrutteringsklasser).

Her kan du finne stevneinnbydelser, konkurranseprogrammer, resultater, bilder, tips og hint

Bidrag, forslag, ris og ros mottas med takk!


Nyheter 2022

15/02-2022 : Årets utgave av felles-regler (Sporting code) er tilgjengelig herfra: sc4_vol_f3_aerobatics_23.pdf (fai.org)   Det er litt små-endringer her og der som det kan være greit å få med seg.

30/12-2022 : Bilder fra diverse stevner er samlet og linket til, kanskje finner jeg flere etter hvert

27/12-2022 : Stevnekalenderen for 2023 er på plass selv om det mangler noen invitasjoner. Det er åpnet for påmelding til alle definerte stevner.


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===