Takk for påmeldingen, du er registrert med flg data:
Konkurranse:Tore Paulsens minnestevne 2022
Navn:
E-post:
Mobil:
Klubb:
NLF #:
Model:
Klasse:

Lagret i filen: DeltagereTPM.txt
Sending av bekreftelse via registrert e-post feilet
===========================================================