Tore Paulsens minnestvne 2021

       

 


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===