NM F3A 2018

       

 

Litt fra NM fra ca 8:00 som en del av NM-veka satsingen til NRK


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===