World Championships F3A 2009

Sted : Pombal, Portugal.  

Resultater

Bilder


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===