Hvordan hente ut deltagerliste fra påmeldte til stevner


Merk det man ønsker fra tabellen og kopier (enten trykk Ctrl+c, eller høyreklikk og velg Kopier fra menyen som dukker opp) : 

I Excel, gå til ønsket celle og lim inn (enten trykk Ctrl+v, eller høyreklikk og vel Lim inn fra menyen som dukker opp):

Tada... tabellen er overført til Excel :

 


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===