F3A EC 2022, Spain


=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===